free site maker


V Česku prošlo skautskými oddíly za 100 let víc než milion lidí. Všichni jsme mohli poznat skauting díky odvážnému profesoru pražského žižkovského gymnázia, který se nebál v roce 1911 klukům ze školy zkrátit kalhoty a vytáhnout je stanovat do lesů nedaleko Orlovské myslivny. A co teď?

Svojsíkův sen je platforma, která českým skautkám a skautům nabízí pohled do minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Všechno totiž souvisí se vším. Když by Antonín Benjamín Svojsík viděl dnešní skauting, měl by z něj radost. Myšlenky, které prosazoval na počátku 20. století, jsou totiž stále živé. A to i přes to, že už netaháme vybavení na tábor dvoukolákem, nepoužíváme morseovku či semafor, a až příliš koukáme do malých svítívých krabiček s nakousnutým jablkem. Stejně jako studenti ze Svojsíkovy školní třídy a vlastně i první čeští skauti ale umíme táhnout za jeden provaz, přátelit se, hrát fair play, ctít nastavená pravidla, a radovat se z maličkostí. 


Antonín Benjamín Svojsík se nebál dělat velké věci. V roce 1911 vyrazil do Anglie za dosud nepříliš známým lordem Robertem Baden-Powellem, aby od něj zjistil, co je to skauting a mohl ho aplikovat i u nás. Po návratu zpátky do Prahy sepsal Svojsík knihu Základy junáctví. Kniha se tehdy stala bestsellerem, každý ji chtěl. Skauting se velmi rychle začal šířit i u nás, a později hýbal dějinami Česka, Evropy i celého světa. Ve třicátých letech 20. století jsme mohli v Československu dokonce pořádat světové skautské jamboree. Skauting je zkrátka fenoménem posledních sta let a fenoménem zůstane.


Mnozí z nás na této planetě dělají velké věci. Ještě před 10 lety jsme neznali slova jako je Facebook, iMessage, youtuber, vlog a nikdo z nás rozhodně nepoužíval zkratky jako omg, lol či ootd. Mnozí z nás pracují v odvětvích, která před několika lety ještě neexistovala. Díky projektu Svojsíkův sen se můžeme zamyslet nad tím, jaká bude úloha skautingu v budoucnosti, a co všechno nás společně čeká. 

Připravujeme se na 2. fázi projektu!

Světové skautské
jamboree 2031
v České republice?

Rozhodli jsme se pokusit o splnění Svojsíkova dávného snu. Chceme, aby se světové skautské jamboree 2031 uskutečnilo v ČR.
Je to nejlepší možná reklama pro naší zemi a je to také nejlepší možná oslava úspěchů českých skautů a skautek.

JAK TO ZAČALO?

"Impulsem počátku projektu Svojsíkův sen byl neuskutečněný plán A. B. Svojsíka o světovém skautském jamboree v Praze. To se mělo konat v létě roku 1933. Československo bylo jasným favoritem i díky tomu, že jamboree bylo Praze "slíbeno" původně na rok 1928. O hostitelství tenkrát stálo Maďarsko, Nizozemí, Spojené státy Americké a Austrálie. Tehdejší organizace se na pořadatelství jamboree pečlivě připravovala. Tábory slovanských skautů 1931 měly ukázat, jestli takový podnik Československo zvládne. Ve Stromovce se na přelomu června a července 1931 ubytovalo přes 15 tisíc mladých lidí z celé Evropy. Čechoslováci zvládli úkol se ctí a těšili se na hostitelství světového skautského jamboree o dva roky později. Jenže, jak všichni víme, světové skautské jamboree se u nás nikdy neuskutečnilo. V roce 1933 se uskutečnilo nakonec v Maďarsku, protože československé úřady nedokázaly včas vystavit státní záruku. Dnes má projekt Svojsíkův sen mnohem širší záběr. Pevně věřím, že tentokrát žádný ze snů, které si naplánujeme, nic nezhatí."

Martin Štěrba (Agi), ředitel projektu Svojsíkův sen

SDÍLEJTE SVOJSÍKŮV SEN DÁL