best css templates

VZDĚLÁVAČKA:
#SplňSiSvůjSen

CEJ, Obrok, Roverway, Intercamp, ale klidně i Moot nebo světové jamboree. To jsou akce, které Junák pořádá, nebo pořádat může.
Za těmi akcemi vždy stojí týmy skvělých lidí, kteří to všechno zorganizují. A ty můžeš být klidně šéfem tohoto týmu.

Máš pocit, že to je holý nesmysl? Že ty nikdy nemůžeš být v „užším týmu" nějaké velké akce? Že si přece netroufneš ani na zorganizování střediskového plesu nebo okresního jamboree?

Tak to jsi úplně vedle. Protože ono to až tak těžké není – stačí jen vědět, co je všechno potřeba, a mít představu, co je to projektové řízení. A to se všechno na vzdělávací akci, která nese název #SplňSiSvůjSen naučíš. Podtitulem akce je "Projektový event management v praxi", takže je úplně jasné, o co půjde.

Každý z 24 účastníků pilotní akce získá během dvou víkendů základní znalosti z oblastí projektového managementu, logistiky a zázemí, finančního řízení, fundraisingu, registrace, práce s (I)ST, PR a marketingu, programu a operativního a krizového řízení. 


Mezi garanty a instruktory jsou lidé, kteří mají zkušenosti z organizování velkých akcí a projektů Junáka, jako jsou světové či středoevropské jamboree, Intercamp, Obrok, Navigamus, atp.

"Systém vzdělávání Junáka – českého skauta je zaměřen primárně na výchovu a případně na řízení organizačních jednotek. Vzdělávání roverů, rangers a mladých činovníků v oblasti projektového řízení a realizací velkých akcí zcela chybí. Organizace se tak řadu let potýká s nedostatkem dobrovolníků, kteří by měli zájem o realizaci projektů a akcí typu CEJ, Obrok, Moot či Roverway. Týmy jsou většinou složeny s velkým úsilím bez ohledu na zkušenosti jejich členů. K předávání zkušeností mezi týmy navíc dochází zřídka a velmi neefektivně.

Cílem akce je proto rozšíření nabídky vzdělávacích akcí Junáka – českého skauta o tento chybějící segment. Chceme zvýšit povědomí o problematice realizace velkých akcí či projektů a zvýšit projektovou gramotnosti roverů a rangers.

Dělat velké akce má smysl. A vědět, jak na to, má smysl ještě větší."

Zbyněk Prokop (Sekáč), garant vzdělávací akce #SplňSiSvůjSen

Kdy a kde se
si můžete splnit sen?

Liberec je velmi dobře dostupný z Prahy a středních Čech po rychlostní silnici D10 a I35, čas jízdy z okraje Prahy je cca 50 minut. Autobusem z Prahy do Liberce dojedete nejlépe s RegioJetem nebo FlixBusem, z Brna potom vlakem přes Hradec Králové.

1. víkend

19.–21. 1. 2018

Liberec - Sportovní areál Vesec

2. víkend

23.–25. 2. 2018

Liberec - Sportovní areál Vesec

O jakých tématech se
bude na vzdělávačce mluvit?

Zbyněk Prokop (Sekáč)

Projektový Management, Finanční řízení,

Modul Projekt nanečisto


Martin Štěrba (Agi)

Fundraising, PR a Marketing


Jan Bláha (Bill)

Registrace a IT, Program


Vít Rusňák (Virus)

Logistika

Tomáš Macko (Máca)

Zázemí


Václava Vališíková (Vendy)

Práce s (I)ST


Klára Kolischová (Sedmina), Jana Vytásková (Ferda)

Doprovodné programy


Lubomír Rek (Radar)

Stravování a všeobecné blaho nás všech

... a mnohé další.

Akce je určena pro 24 účastníků!

Vzdělávací akce #SplňSiSvůjSen je otevřena pro R+R starší 18 let.