site templates free download

80 let bez Svojsíka

V Česku prošlo skautskými oddíly za 100 let víc než milion lidí. Všichni jsme mohli poznat skauting díky odvážnému profesoru pražského žižkovského gymnázia, který se nebál v roce 1911 klukům ze školy zkrátit kalhoty a vytáhnout je stanovat do lesů nedaleko Orlovské myslivny.

O prázdninách 1938 odjel A. B. Svojsík do Ruska, aby se zde seznámil s výchovou ruské mládeže. Také chtěl z vlastního pohledu poznat nové směry v ruské tělovýchově. Únavu, již přinášelo nepohodlí cesty, nezvyklou stravu a úmorná vedra snášel dost těžce a s velkým sebezapřením se vrátil domů 2. srpna 1938. Za týden ulehl s horečkami způsobenými streptokokovou nákazou, které stoupaly i přes všechnu lékařskou péči a 17. září 1938 v 9 hodin dopoledne zemřel. (Wiki)

17. září 2018 to bylo 80 let, co zemřel zakladatel skautingu na území Československa.

Společně jsmě mohli vzpomenout na bratra zakladatele u jeho hrobu na Vyšehradském hřbitov. Zaplnili jsme Svojsíkův hrob spoustou květin.


"Pobyt v přírodě vám nikdo a nic nenahradí. Útěk skautů do přírody je jen návratem do nejdražší naší domoviny, kde jedině můžeme slyšet puls opravdového života s jeho uzdravující a vše obnovující mocí.“
A. B. Svojsík, zakladatel skautingu v Československu

Milý Antoníne, děkujeme Ti.

foto: Tomáš Tkáčik (Rozum)
video: Jakub Oubrecht

Svojsíkův sen © 2017–2020