free html5 templates

Hledáme
tábořiště pro světové jamboree

Junák – český skaut chce mít své tábořiště, na kterém se mohou odehrávat velké skautské akce typu Obrok, CEJ či Intercamp. Ale i běžné letní tábory či vzdělávací akce. Pomáháme ho hledat.

Součástí druhé etapy projektu Svojsíkův sen je vytipování míst, kde by se v budoucnu mohly konat velké skautské akce na národní i mezinárodní úrovni. V rámci studie proveditelnosti světového skautské jamboree 2031 v České republice se snažíme zmapovat místa, kde by se mohlo na přelomu července a srpna roku 2031 utábořit 50 tisíc mladých lidí z celého světa.

Máme pět tipů – Ralsko, Tábor, Milovice, Panenský Týnec a Hradec Králové.

Jde nám hlavně o udržitelnost. Nechceme vytvořit "město duchů", tak jak se to stává například organizátorům olympijských her či jiných akcí. Chceme najít místo, které bude žít skautským životem i po skončení světového jamboree. Věříme, že se nám to podaří.

Kde může být v Česku světové skautské jamboree?

#1 Ralsko

Bývalý vojenský újezd Ralsko stále hledá své využití v budoucnu.
A jednou z možností, jak jej využít je vytvořit zde po vzoru jiných zemí skautskou rezervaci. Mohly by se zde konat tábory či vzdělávací akce. Opuštěné vesnice i obří volné pláně mají parádní genius loci. 


"Skautská rezervace - prostor, v kterém se mohou odehrávat desítky táborů - opuštěné vesnice se jsou pro ně jak dělané - studny, sklepy, cesty, sady. Kde může být i celoroční základna na setkávání. Do opuštěného území se může zase vrátit život a může pomoci výchově a vzdělávání. Co víc si přát? Z tohohle projektu mám fakt radost a těším se na další kroky."
Jan Farský (Baghíra), poslanec a vůdce skautského střediska v Semilech

Hledáme dál

Jestli máte typ, kde by mohlo být velké skautské národní tábořiště, napište nám na svojsikuvsen@skaut.cz.

Svojsíkův sen © 2017–2019