free html website templates

Tábořiště pro světové jamboree

V rámci studie proveditelnosti světového skautské jamboree 2031 v České republice jsme zmapovali místa, kde by se mohlo v létě roku roku 2031 utábořit 50 tisíc mladých lidí z celého světa. 

Vybírali jsme z celkem pěti míst – Ralska, Tábora, Milovic, Panenského Týnce a Hradce Králové. Všechna místa jsme navštívili, zmapovali základní terén, podívali jsme se na vlastnickou strukturu i potenciální budoucí využití i mimo organizaci jamboree.

Šlo nám hlavně o udržitelnost. Nechceme vytvářet "město duchů", tak jak se to stává například organizátorům olympijských her či jiných světových akcí. Chtěli jsme najít místo, které bude žít skautským životem před i po skončení světového jamboree.

Nejvhodnějším místem pro jamboree a vytvořením národní skautské rezervace je podle nás bývalý vojenský újezd Ralsko.

Kde může být jamboree?

#1 Ralsko

Bývalý vojenský újezd Ralsko stále hledá své využití v budoucnu.
A jednou z možností, jak jej využít je vytvořit zde po vzoru jiných zemí skautskou rezervaci. Mohly by se zde konat tábory či vzdělávací akce. Opuštěné vesnice i obří volné pláně mají parádní genius loci. 


"Skautská rezervace - prostor, v kterém se mohou odehrávat desítky táborů - opuštěné vesnice se jsou pro ně jak dělané - studny, sklepy, cesty, sady. Kde může být i celoroční základna na setkávání. Do opuštěného území se může zase vrátit život a může pomoci výchově a vzdělávání. Co víc si přát? Z tohohle projektu mám fakt radost a těším se na další kroky."
Jan Farský (Baghíra), poslanec a vůdce skautského střediska v Semilech

#2 Hradec Králové

Festivalpark v Hradci Králové je multifunkční areál s plochou větší než 40 hektarů ležící na ploše bývalého vojenského letiště v Hradci Králové. Běžně se tady konají velké hudební festivaly Rock for People a Hip Hop Kemp, na které jezdí desítky tisíc lidí z celého světa..

#3 Milovice

Milovice mají zajímavou historii. Byla tady rakouská, českolovenská, německá i sovětská armáda. Natáčeli se tady filmy německé válečné propagandy, bývalo tady i velké letiště. Pravidelně se tady koná Festival Votvírák a natáčel se tady také známý film Eurotrip.

#4 Panenský Týnec

Panenský Týnec je malé městečko na jihu Ústeckého kraje. První zmínka o obci pochází z roku 1115. Nedostavěný gotický chrám a barokní zvonice jsou vyhledávaným zdrojem pozitivní energie. Jamboree bychom umístili do areálu letiště, kde se koná třeba festival Aerodrome.

#5 Tábor - Čápův Dvůr

Tábor je okresní město v Jihočeském kraji, ve kterém žije 34 tisíc lidí. Světové skautské jamboree bychom umístili na stejné místo, které si před lety vybrali organizátoři festivalu Mighty Sounds. Jsou tady velké travnatené plochy, které by bez problémů snesly 10 tisíc stanů.

Míst pro skautské akce je určitě víc!

Jestli máte typ, kde by mohlo být velké skautské národní tábořiště nebo jakákoliv velká skautská akce, napište nám na svojsikuvsen@skaut.cz.

Svojsíkův sen © 2017–2020