bootstrap template

Studie proveditelnosti 
27. světového skautského jamboree 2031 v Česku

Mobirise

Jedná se o stěžejní dokument pro celý projekt

Analyzovali jsme rizika, zamysleli nad celkovým konceptem i základním rozpočtem celého projektu. Studie také ukazuje úkoly pro další směřování projektu pro tým, Junáka, hostitelské město i Českou republiku. Součástí je také analýza míst na kterých by se mohlo jamboree konat.

Studie proveditelnosti může být použita jako jeden ze vstupů při přípravě příští strategie Junáka (do roku 2032).

Studie definuje postup při přípravách světového jamboree

Studie jasně ukazuje úkoly pro další směřování projektu pro tým, organizaci, hostitelské město i hostitelský stát.


"Za vzor jsme si vzali studii proveditelnosti letních olympijských her 2016 v České republice. Jednalo se – stejně jako v našem případě – o velmi ambiciózní projekt. Studie rozebírala veškeré činnosti - financování, zázemí, logistiku, development, PR a marketing, práci s dobrovolníky i profesionály – do sebemenších detailů. A i když jsme pořadatelství olympijských her nezískali, studie byla zpracována velmi dobře. 
Zbyněk Prokop (Sekáč), spoluautor studie proveditelnosti

Svojsíkův sen © 2017–2020