make your own website

FAQ / Nejčastější dotazy

Co je cílem projektu Svojsíkův sen

Svojsíkův sen je platforma, která českým skautkám a skautům nabízí pohled do minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Impulsem počátku projektu byl neuskutečněný plán A. B. Svojsíka o světovém skautském jamboree v Praze. To se mělo konat v létě roku 1933 a Československo bylo tehdy jasným favoritem. Jamboree se u nás ale nakonec nikdy neuskutečnilo, to všichni víme. Snažíme se proto rozpoutat v rámci organizace diskuze o tom, že bychom se stali aspirantem pro pořadatelství světového skautského jamboree v roce 2031.  

Jaké jsou aktivity projektu Svojsíkův sen?

Od počátku roku 2017 pořádáme různá diskuzní setkání, konferenci o budoucnosti světa i skautingu, vzdělávací semináře o projektovém managementu pro pořadatele nejrůznějších akcí, a začátkem října 2019 jsme představili velkou studii proveditelnosti jamboree v Česku. Máme radost, když vidíme, že naše projekty mají smysl, a když dokáží motivovat skauty a skautky k tomu, aby sami vzali nějaký projekt do svých rukou a "splnili si ten svůj sen". 

Kdo za projektem stojí?


V čele projektu stojí lidé z řad skautů, kteří v minulosti pořádali Obroky, kontingenty na středoevropská a světová jamboree, ale do projektu jsou zapojeni i lidé, kteří se skautingem neměli doposud přímou zkušenost, ale mají zkušenosti z byznysu. 

Proč chcete světové jamboree v Česku?

Junák - český skaut posledních deset let roste, a když to půjde podobně i v dalších letech, bude nás v roce 2031 asi 100 tisíc. Budeme mít kvalitní vedoucí oddílů i velké množství nadšených dětí. Kromě počtu členů nám v posledních letech roste sebevědomí, nebojíme se velkých věcí a Junák - český skaut se nebojí zasahovat i do společenského dění. V roce 2031 budeme svobodně fungovat více než čtyřicet let. Světové skautské jamboree v roce 2031 by podle nás proto mělo být v Česku. 

Víme, že...:

... to nebude jen tak – Představa světového skautského jamboree může být reálná - nicméně si samozřejmě uvědomujeme, že podnik světového významu nebude lehký.

... to bude stát dost peněz – Rozpočet světového skautského jamboree se dle zkušeností z minulých let pohybuje zhruba okolo jedné miliardy korun. 

... to bude prestiž pro Junáka i Česko – Junák - český skaut získá v České republice prestiž a mnoho potřebných kontaktů v komerčním, neziskovém i státním sektoru. Díky kvalitnímu fundraisingu získá také finanční prostředky pro stavbu skautských kluboven i zajištění národního skautského tábořiště.

... světové skautské jamboree je skvělou reklamou pro Česku – A nejen pro něj, je také skvělou možnou oslavou úspěchů českých, moravských a slezských skautů a skautek. Jamboree je akcí, která skautskou organizaci přesahuje a přináší možný pohled na to, že skutečně lze dělat svět lepším podle hesla WOSM. V tom vidíme základní možný přínos a hlavní přesah projektu. Česká republika je plná pracujících lidí, kteří mohou být inspirací pro skauting. Chtěli bychom našimi českými příběhy inspirovat tisíce mladých lidí z celého světa, kteří se budou chtít do České republiky třeba jednou vrátit. 

Co je to ta studie proveditelnosti?

Za vzor jsme si vzali studii proveditelnosti letních olympijských her 2016 v České republice. Jednalo se – stejně jako v našem případě – o velmi ambiciózní projekt. Studie rozebírala veškeré činnosti - financování, zázemí, logistiku, development, PR a marketing, práci s dobrovolníky i profesionály – do sebemenších detailů. A i když jsme pořadatelství olympijských her nezískali,  studie byla zpracována velmi dobře. Studie proveditelnosti je stěžejním projektem pro celý projekt - analyzují se rizika, připravuje se základní rozpočet celého projektu. Studie proveditelnosti může být použita jako jeden ze vstupů při přípravě příští strategie organizace (do roku 2032). Studie také analyzuje místa, kde by se jamboree mohlo konat a jasně definuje úkoly pro další směřování celého projektu a to jak pro tým, orgnaizaci, hostitelské město i stát.

A kde by to jamboree mohlo být? 

V rámci studie proveditelnosti světového skautské jamboree 2031 v České republice se snažíme zmapovat místa, kde by se mohlo na přelomu července a srpna roku 2031 utábořit 50 tisíc mladých lidí z celého světa. Vybírali jsme z pěti míst – Ralska, Tábora, Milovic, Panenského Týnce a Hradce Králové. Naším favoritem je momentálně bývalý vojenský újezd z Ralska, jde nám hlavně o udržitelnost, a chceme najít místo, které bude žít skautským životem před i po skončení světového jamboree. Nechceme vytvořit "město duchů", tak jak se to stává například organizátorům olympijských her či jiných světových akcí. Věříme, že se nám to podaří. 

Jak dostat téma na Valný sněm?

Momentálně je jasné, že skrze ústřední témata se téma světového skautského jamboree v Česku nedostane. Dle Organizačního řádu a Řádu Valného sněmu je nutné jej tam dostat přes sněmy vyšších organizačních jednotek - a samozřejmě čím více, tím lépe. Usnesení ze sněmů organizačních jednotek nemusí vyjadřovat podporu světovému jamboree, o té má totiž rozhodnout právě Valný sněm. V ideálním případě by měly sněmy jednotek přijmout usnesení ve kterém deklarují podporu otevření tématu světového jamboree na Valném sněmu 2020. 

Jaký bude další postup po Valném sněmu?


Valný sněm Junáka 2020 by měl rozhodnout, jestli se Junák - český skaut pokusí připravit kandidaturu pro světové skautské jamboree 2031. O pořadateli finálně rozhodně až světová skautská konference v roce 2023. O dalším postupu, který by se měl stát po sněmu, mluví studie proveditelnosti, která byla představena počátkem října na konferenci Budoucnost začíná nyní. Je však jasné, že na jaře 2023 bude muset schválit Výkonná rada tým, který kandidaturu připraví. Zároveň je počítáno s tím, že kandidatura bude stát nějaké peníze, které by tým měl sehnat z externích zdrojů. 

Kde se mohu dozvědět více?


Všechny důležité informace jsou na tomto webu www.svojsikuvsen.cz a na sociálních sítích projektu (hlavně na Facebooku a Instagramu). 

Svojsíkův sen © 2017–2020