how to create your own web page for free

Svojsíkův sen plní 
skauti i neskauti. <3

Chceš být s námi u toho?
Chceš se podílet na něčem velkém? Ozvi se nám.

Projekt Svojsíkův sen vzniká za informovanosti Náčelnictva a Výkonné rady Junáka skrze zahraničního zpravodaje, kterým je br. Ing. Vojtěch Olbrecht (Fišer).

Board

Mgr. Martin Štěrba (Agi), ředitel projektu | martin.sterba@skaut.cz
Mgr. Zbyněk Prokop (Sekáč), manažer studie proveditelnosti  | zbynek.prokop@skaut.cz
Jan Bláha (Bill), manažer vzdělávacího programu | jan.blaha@skaut.cz 
Jonáš Čumrik, manažer PR & komunikace | jonas.cumrik@skaut.cz
RNDr. Vít Rusňák, Ph.D. (Virus)
, vedoucí kontingentu na EJ2020  | vit.rusnak@skaut.cz
Mgr. David Rožek (Doktor), manažer plesu 2020 | david.rozek@skaut.cz
Tomáš Macko (Máca), technická produkce | tomas.macko@skaut.cz
Miloslav Vítek (Míla), technická produkce | miloslav.vitek@skaut.cz
Lubomír Rek (Radar), produkční | lubomir.rek@skaut.cz
Jitka Vodrášková (Jíťa), social media manažerka | jitka.vondraskova@skaut.cz

Díky za podporu a za pomoc zaslouží:

 Mgr. Jana Vytásková (Ferda), Bc. Klára Kolischová (Sedmina), Jan Kotek (Šotek), Richard Dvorský (Frico), Juraj Lizák (Kocúr), Ing. Tomáš Tkáčik (Rozum), Gabriela Heclová, Ing. Vojtěch Olbrecht (Fišer), Mgr. Václava Vališíková (Vendy), Ing. Ondřej Kabelka, Bc. Lucie Kolischová (Kulíšek), Anna Bělková (Klea), Roman Šantora (Bobo), Tomáš Vovsík, MgA. Petr Bláha (Fil), Pavel Martinek (Šmudla), Eliška Tesař Trnková (Upírek), Prokop Leichner, Eva Dreyfus, M.A., Dušan Majer, MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D., MUDr. Kateřina Vacková, Václav Gráf, doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (Ježek), Ing. Jiří Suchánek, Mgr. Miloš Říha (Šípek), Mgr. Rostislav Fojtík, Ph.D. (Natan), Mgr. Jan Žůrek, Mgr. Jan Farský (Baghíra), Pavel Trantina (Goblin), Jan Svatoš, Mgr. Mariana Ermlová (Mája), Ing. Vít Koutenský (Pudil), Ing. Tomáš Slavík (Fred), Jiří Benda (Hurón), Ing. Petr Sládek (Peggy), Jakub Oubrecht, Klára Procházková (Rajče), MUDr. Pavel Bém, Michael Skřivan, Jiří Vanický a mnozí další.

Junák – český skaut, Skautský institut, z. s.
Junák – český skaut, okres Plzeň-město, z. s.
Junshop.cz
Kasárna Karlín
Magistrát města Liberce
SKI Ještěd
Coca-Cola HBC ČR
časopis Roverský kmen
Impact Hub

Zkuste si to představit s námi.

Sami to nezvládneme, budeme potřebovat mnoho spolupracovníků z řad roverů, rangers a činovníků a činovnic. A to vše proto, abychom mohli šířit myšlenku Svojsíkova snu co nejdál.

Svojsíkův sen © 2017–2018