Časová osa projektu

Junák - český skaut posledních deset let roste, a když to půjde podobně i v dalších letech, bude nás v roce 2031 asi 100 tisíc. Budeme mít kvalitní vedoucí oddílů i velké množství nadšených dětí. Kromě počtu členů nám v posledních letech roste sebevědomí, nebojíme se velkých věcí a Junák - český skaut se nebojí zasahovat i do společenského dění. V roce 2031 budeme svobodně fungovat více než čtyřicet let. Světové skautské jamboree v roce 2031 by podle nás proto mělo být v Česku. 

I proto vznikl projekt Svojsíkův sen.

jaro – podzim 2017

0. etapa
Jak to bylo?

Výstupem nulté etapy je zpracování celého příběhu neuskutečněného snu A. B. Svojsíka z konce dvacátých a počátku třicátých let 20. století.

📚 Roverský kmen (6/2017)
Svojsíkův Československý sen

léto 2018 – říjen 2019

2. etapa
Zkusme si to představit

Hlavním cílem druhé etapy je vytvoření studie proveditelnosti. Zásadně totiž může ovlivnit další směřování projektu. Zároveň se budeme snažit o jasné ukotvení vzdělávací akce pro organizátory velkých akcí do systému vzdělávání Junáka - českého skauta, uskuteční se další konference Budoucnost začíná nyní a pomůžeme s přípravou českého národního jamboree.

📚 MF Dnes / iDnes.cz (8/2018)
Na místě ruské střelnice v Ralsku chce poslanec Farský skautskou rezervaci


📚 Skautská křižovatka (1/2019)

📚  Skautská křižovatka (10/2019)
Svojsíkův sen představil studii proveditelnosti světového jamboree v Česku. "Budoucnost" začíná nyní, bylo slyšet na konferenci.

říjen 2019 – březen 2020

3. etapa 
Uvidíme.

Cílem třetí etapy je připravit veškeré materiály pro Valný sněm Junáka v březnu 2020. Bez schváleného usnesení o tom, že se může Junák - český skaut ucházet o pořadatelství 27. světového skautského jamboree nelze pokračovat v další etapě. 

V případě, že Valný sněm nedá kandidatuře zelenou, je nutné se rozhodnout v jaké formě bude projekt pokračovat, popřípadě jestli skončí.

📚 Info.cz (11/2019)
Skauti chtějí v Česku uspořádat světové jamboree pro desítky tisíc lidí. Vedení Junáka je proti

březen 2020 – léto 2023

4. etapa
Jdeme do toho!

Cílem čtvrté etapy je připravit všechny potřebné dokumenty pro to, aby se Česká republika a Junák - český skaut na konci stali hostiteli 27. světového skautského jamboree v roce 2031. Etapa 4 bude náročná svým rozsahem - v této chvíli už na projektu budou pracovat činovníci na plný úvazek, je vyčleněný finanční budget, připravují se podrobné technické zprávy pro WOSM a projekt připravenosti České republiky je prezentován na akcích po celém světě.

léto 2023 – jaro 2032

5. etapa
... will be in the Czech republic

Cílem páté etapy a jejím hlavním výstupem je připravit světové skautské jamboree v České republice, hostit v naší zemi 14 dní víc čtyřicet tisíc mladých lidí z celého světa a důstojně propagovat Českou republiku po celém světě. 

Předpokládáme, že když získáme pořadatelství světového skautského jamboree v roce 2031, tak dva roky před tím – tedy v roce 2029 – se uskuteční generálka a to buď ve formě velkého národního nebo evropského jamboree.

how to create a web page for free
  1. BUDE TO PRESTIŽ PRO JUNÁKA I PRO ČESKO - Junák - český skaut získá v České republice prestiž a mnoho potřebných kontaktů v komerčním, neziskovém i státním sektoru. Díky kvalitnímu fundraisingu získá také finanční prostředky pro stavbu skautských kluboven i zajištění národního skautského tábořiště.
  2. SVĚTOVÉ SKAUTSKÉ JAMBOREE JE SKVĚLOU REKLAMOU PRO ČESKO - A nejen pro něj, je také nejlepší možnou oslavou úspěchů českých, moravských a slezských skautů a skautek. Jamboree je akcí, která skautskou organizaci přesahuje a přináší možný pohled na to, že skutečně lze dělat svět lepším podle hesla WOSM. V tom vidíme základní možný přínos a hlavní přesah projektu. Česká republika je plná pracujících lidí, kteří mohou být inspirací pro skauting. Chtěli bychom našimi českými příběhy inspirovat tisíce mladých lidí z celého světa, kteří se budou chtít do České republiky třeba jednou vrátit. 

Svojsíkův sen © 2017–2020