create a web page for free

Vzdělávací akce
#SplňSiSvůjSen I.

zima 2018 – sportovní areál Vesec, Liberec

CEJ, Obrok, Roverway, Intercamp, ale klidně i Moot nebo světové jamboree. To jsou akce, které Junák pořádá, nebo pořádat může. Za těmi akcemi vždy stojí týmy skvělých lidí, kteří to všechno zorganizují. A každý může být klidně šéfem tohoto týmu.

Ono to až tak těžké není – stačí jen vědět, co je všechno potřeba, a mít představu, co je to projektové řízení. Na pilotním ročníku vzdělávací akce #SplňSiSvůjSen se účastníci naučili všechno. Podtitulem akce bylo "Projektový event management v praxi".

Každý z 24 účastníků pilotní akce získal během dvou víkendů základní znalosti z oblastí projektového managementu, logistiky a zázemí, finančního řízení, fundraisingu, registrace, práce s (I)ST, PR a marketingu, programu a operativního a krizového řízení. 

Mezi garanty a instruktory byli lidé, kteří mají zkušenosti z organizování velkých akcí a projektů Junáka - českého skauta, jako jsou Obrok, kontingenty na světové či středoevropské jamboree, Intercamp, Navigamus, atp..

Místo

Liberec – sportovní areál Vesec
místo konání akce Obrok 2015

Počet účastníků

24 lidí
starších 18 let


"Systém vzdělávání Junáka – českého skauta je zaměřen primárně na výchovu a případně na řízení organizačních jednotek. Vzdělávání roverů, rangers a mladých činovníků v oblasti projektového řízení a realizací velkých akcí zcela chybí. Organizace se tak řadu let potýká s nedostatkem dobrovolníků, kteří by měli zájem o realizaci projektů a akcí typu CEJ, Obrok, Moot či Roverway. Týmy jsou většinou složeny s velkým úsilím bez ohledu na zkušenosti jejich členů. K předávání zkušeností mezi týmy navíc dochází zřídka a velmi neefektivně. Cílem akce bylo proto rozšíření nabídky vzdělávacích akcí Junáka – českého skauta o tento chybějící segment. Chceme zvýšit povědomí o problematice realizace velkých akcí či projektů a zvýšit projektovou gramotnosti roverů a rangers. Dělat velké akce má smysl. A vědět, jak na to, má smysl ještě větší."
Zbyněk Prokop (Sekáč), manažer metodického semináře #SplňSiSvůjSen

O jakých tématech se mluvilo?

Projektový Management
Finanční řízení
Fundraising
PR a Marketing

Registrace a IT
Program
Logistika & Zázemí
Práce s (I)ST

Svojsíkův sen © 2017–2020