bootstrap html templates

Vzdělávací akce
#SplňSiSvůjSen I.

zima 2018 – sportovní areál Vesec, Liberec

Junák - český skaut pořádá mnoho velkých akcí, je mezi nimi třeba Obrok, Intercamp, jezdíme na akce jako je World Scout Jamboree, European Jamboree či pořádáme nejrůznější kola závodů. Za těmito akcemi stojí větší či menší týmy lidí, kteří to všechno organizují. Přidat se k nim může "téměř kdokoliv".

Ono to až tak těžké není – stačí jen vědět, co je všechno potřeba, a mít představu, co je to projektové řízení. Na pilotním ročníku vzdělávací akce #SplňSiSvůjSen se účastníci naučili všechno. Podtitulem akce bylo "Projektový event management v praxi".

Každý z 24 účastníků pilotní akce získal během dvou víkendů základní znalosti z oblastí projektového managementu, logistiky a zázemí, finančního řízení, fundraisingu, registrace, práce s (I)ST, PR a marketingu, programu a operativního a krizového řízení. 

Mezi garanty a instruktory byli lidé, kteří mají zkušenosti z organizování velkých akcí a projektů Junáka - českého skauta, jako jsou Obrok, kontingenty na světové či středoevropské jamboree, Intercamp, Navigamus, atp..

Místo

Liberec – sportovní areál Vesec
místo konání akce Obrok 2015

Počet účastníků

24 lidí
starších 18 let


"Systém vzdělávání Junáka – českého skauta je zaměřen primárně na výchovu a případně na řízení organizačních jednotek. Vzdělávání roverů, rangers a mladých činovníků v oblasti projektového řízení a realizací velkých akcí zcela chybí. Organizace se tak řadu let potýká s nedostatkem dobrovolníků, kteří by měli zájem o realizaci projektů a akcí typu CEJ, Obrok, Moot či Roverway. Týmy jsou většinou složeny s velkým úsilím bez ohledu na zkušenosti jejich členů. K předávání zkušeností mezi týmy navíc dochází zřídka a velmi neefektivně. Cílem akce bylo proto rozšíření nabídky vzdělávacích akcí Junáka – českého skauta o tento chybějící segment. Chceme zvýšit povědomí o problematice realizace velkých akcí či projektů a zvýšit projektovou gramotnosti roverů a rangers. Dělat velké akce má smysl. A vědět, jak na to, má smysl ještě větší."
Zbyněk Prokop (Sekáč), manažer metodického semináře #SplňSiSvůjSen

O jakých tématech se mluvilo?

Projektový Management
Finanční řízení
Fundraising
PR a Marketing

Registrace a IT
Program
Logistika & Zázemí
Práce s (I)ST

Svojsíkův sen © 2017–2020