Metodický seminář 
#SplňSiSvůjSen2

Přemýšleli jste, že byste chtěli pracovat jako ředitelé, manažeři, šéfové či vedoucí týmů? Baví vás projekty a skauting zároveň? Chtěli byste si to vyzkoušet? Víme, jak na to!

Nejjednodušší možností, jak takovou získat praxi do CV nebo referenci na LinkedIn je přímá účast v některém z týmů, které připravují velké akce Junáka. Peníze za to sice nedostanete, ale zkušenosti a praxi rozhodně! Junák - český skaut pořádá mnoho velkých akcí, je mezi nimi třeba Obrok, Intercamp, jezdíme na akce jako je World Scout Jamboree, European Jamboree či pořádáme nejrůznější kola závodů. Za těmito akcemi stojí větší či menší týmy lidí, kteří to všechno organizují. Součástí týmu může být téměř každý – musí ale vědět, jak na to.

Vše ukážeme v praxi!

Účastníky seznámíme s projektovým řízením a tím, co je třeba vykonat při přípravách velké akce v Junáku.

Zkušení instuktoři

Parta zkušených organizátorů Obroků, CEJ, Intercampů či WSJ Vám řekne, jak na to a co nepodcenit při přípravách!

Mobirise

Registrace

Zúčastnit se mohou roveři a rangers, popř. mladší činovníci starších 18 let. Akci otevřeme pro 24 účastníků.

Registrujte se!

Datum a místo

17. – 19. 1. 2020 / Praha
14. – 16. 2. 2020 / Újezd n/L

free site builder

Program semináře #SplňSiSvůjSen2 je rozdělen do dvou linií – soft a hard.

Výstupem semináře bude zpracování malých projektů. V průběhu celého semináře budou mít účastníci možnost "one to one" sezení s lektory, kteří ho zajímají.

Soft linie je zaměřena zejména na osobnostní rozvoj – uvvědomění si sebe sama a svých schopností, skládání týmu a rolí v něm, time managementu, prevenci před vyhořením apod.

Hard linie je založena na předávání faktických zkušeností z oblasti velkých akcí a probrání všech oblastí, které je nutné zvládnout. Snažili jsme se rozbít klasický rámec rozdělení rolí jako je servis tým, zázemí, registrace, atp – obsah jednotlivých sekcí bude více postavený na schopnostech jedince. Bude se bavit tématech, jako jsou vize, cíle projektu, projektové řízení, právo, finance, komunikace, práce s dobrovolníky apod.

Náš seminář funguje!

Můžeme si to ukázat na připadu účastníků prvního semináře z roku 2018. Díky němu vznikl tým Obroku 2019 a zárodek týmu pro Obrok 2021. Náhoda? Nemyslíme si! ⚜️❤️


"Chceme zvyšovat povědomí o problematice realizace velkých akcí či projektů a zvýšit projektovou gramotnosti roverů a rangers. Dělat velké akce má smysl. A vědět, jak na to, má smysl ještě větší. Za tím si stojíme."
Mgr. Václava Vališíková (Vendy) & Jan Bláha (Bill), duo organizátorů semináře

Svojsíkův sen © 2017–2020